logo-lse_white
TELEFON :

530824659

ADRES E-MAIL:

lse@ladek.pl

LĄDECKA
SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA

Prezesem Lądeckiej Spółdzielni Energetycznej z dniem 19.05.2023 r. został Mgr inż. Daniel Raczkiewicz.                  Od 15 lat pasją i zamiłowaniem związany z energetyką zawodową.

Lądecka Spółdzielnia Energetyczna została powołana do życia przez trzech członków-założycieli: Gmina Lądek-Zdrój, Lądeckie Usługi Komunalne sp. z o.o. oraz Centrum Kultury i Rekreacji.

Skład Rady Nadzorczej LSE:

Helena Kołodziej – Przewodnicząca – reprezentantka Gminy Lądek-Zdrój

Justyna Górna –reprezentantka LUK sp. z o.o.

Michał Pietkiewicz – reprezentant CKiR Lądek-Zdrój

 
 

Uporządkowane chronologicznie podjęte działania

15.03.2015 r. – Przystąpienie do działań w zakresie budowy farmy FV i odwiertu geotermalnego; Rozpoznanie możliwości, terenu, warunków geograficznych i geologicznych
02.04.2016 r. – wytypowanie terenów pod farmę FV, przystąpienie do zmian studium i m.p.z.p
11.06.2018 r. – Uzyskanie zmiany Studium i uprawomocnienie się Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod farmę FV;
15.03.2019 r. – Wykonanie odwiertu geotermalnego 2500 m;
10.02.2021 r. – Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektrycznej;
16.08.2021 r. – Ogłoszenie postępowania przetargowego na budowę Farmy FV;
30.09.2022 r. – Uzyskanie pozwolenia na budowę instalacji;              
11.10.2022 r. – Utworzenie Lądeckiej Spółdzielni Energetycznej;
07.04.2023 r. – Wykonanie robót budowlanych na Farmie FV 1 MW (odbiór robót);

Ideą powstania  Lądeckiej Spółdzielni Energetycznej jest wytwarzanie energii  z odnawialnych źródeł energii na rzecz swoich członków. Dodatkowym celem jest zwiększenie ochrony środowiska, ograniczenie smogu i niskiej emisji oraz zwiększenie poziomu świadomości o ochronie środowiska lokalnego społeczeństwa.